facebook

Strojní omítky

Realizujeme strojní omítky bytů a rodinných domů. Zajišťujeme kompletní dodávku strojních i ručních omítek, převážné s materiály od firmy Baumit nebo Hasit. Pokud zákazník bude trvat na omítkách od jiné firmy, jsme schopni se o to postarat.

Pro provedení omítky používáme moderní omítací stroj. Díky strojní omítačce je omítání mnohem jednodušší a rychlejší oproti zdlouhavému klasickému způsobu ručního omítání. Omítání rodinného domku se pak stává otázkou několika dnů.

Provádíme

  • sádrovápenná omítka vnitřní jednovrstvá
  • sádrové omítky a stěrky
  • vápenocementová omítka vnitřní / vnější
  • lehčená jádrová omítka vnější
  • tepelnně izolační omítka vnější
  • sanační omítka vnější / vnitřní

Technická připravenost

  • přípojka elektrické energie 380V, jištění 32A
  • přípojka vody s potřebným tlakem 3bary

PRACOVNÍ POSTUP

Výběr omítky
Nejprve je nutné zvolit druh omítky,každá má svoje klady a zápory. Můžeme vybírat z několika druhů.

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý a čistý.
Pokud se na stěnách či stropech nachází různé materiály (polystyren, tvárnice, betonový věnec, traverzy, atd …) musí se tyto plochy opatřit perlinkou a lepidlem s minimálním přesahem 10 cm.
Hladké povrchy je nutné opatřit penetračním nátěrem.

Osazení APU lišt
Apu lišty slouží k přesnému ukončení omítky u okenního rámu, zabraňují vytvoření trhlin mezi omítkou a oknem, osazují se na vnější okraj okna. Součástí profilu je odlamovací část, na kterou se přilepí igelitová fólie, jež chrání okno před poškozením.
APU lišty se vyrábějí v délkách 2,7m a v šířkách 6mm a 9mm

Osazení kovových rohů Kovové rohy se osazují na každý vnější roh, na aplikovanou omítku, slouží k ochraně a přesnému ukončení omítky.
Kovové rohy se vyrábějí v délkách 2m, 2,7m a 3m

Omítání
Pokud je vše pečlivě připravené můžeme přistoupit k samotnému omítání. Každý pracovník je řádně proškolen pro práci s omítacím strojem.